Onze Privacy Policy

Privacy Policy van Wwelcome

Wwelcome, gevestigd op Bredastraat 71, 2060 Antwerpen adres, met btw nr 0694532569 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Wij respecteren je privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving stellen. Wwelcome kan deze privacy verklaring eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Contactgegevens

Wwelcome
Bredastraat 71
info@wwelcome.be
0694532569

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wwelcome verwerkt persoonsgegevens om afspraken in te plannen wanneer u gebruik wenst te maken van
onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken :
- Voor – en Achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Delen van persoonsgegevens met derden

Wwelcome deelt uw persoonsgegevens alleen met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, wanneer wij u daarmee een dienst kunnen bewijzen, en om te voldoen aan de eventuele wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. U heeft ook het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Vragen over Privacy beleid

Indien u meer informatie wenst over ons Privacy beleid, kan u ons steeds contacteren via het volgende emailadres : info@wwelcome.be